Yasmine og Heptaederets syv sider

Untitled (sjølvportrett) (Self-Portrait), 2018 Acrylic paint and pigment on paper, 110 x 75 cm Installation view from Lars Korff Lofthus: Self-Portrait, 2022 The Professor, Faculty of Fine Art, Music and Design, UiB (KMD), Bergen.

Installation view from Lars Korff Lofthus: Self-Portrait, 2022 The Professor, Faculty of Fine Art, Music and Design, UiB (KMD), Bergen.

Installation view from Lars Korff Lofthus: Self-Portrait, 2022 The Professor, Faculty of Fine Art, Music and Design, UiB (KMD), Bergen.

1/3

Hvordan kan åpenhet og ansvarlighet oppstå gjennom gruppearbeid, og hvordan kan måten vi fremstiller oss selv på, være en form for frihetsutøvelse? Disse spørsmålene stiller Lars Korff Lofthus i utstillingen «Professoren» ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB, hvor han aktiverer og utfordrer sin egen rolle som professor.

Som en del av et undervisningsprosjekt i begynnelsen av Covid-19-perioden inviterte Korff Lofthus studentene sine til å undersøke selvet og selvportrettet. Denne felles utforskningen, under ledelse av Korff Lofthus, foregikk mens det meste av institusjons- og utdanningslivet fant sted på nettet, der medstudenter eksisterte som flytende hoder på Zoom eller i videochatter. Korff Lofthus ba studentene om å reflektere over sine egne selvuttrykk i dette øyeblikket: «Hvordan virker dette tilbake på ditt syn på deg selv?»

Med dette utgangspunktet har de åtte deltakende studentene skapt en serie med individuelle selvportretter som reflekterer rundt autoritet og selvuttrykk i vår tid. Inspirert av Korff Lofthus’ kunstnerskap, der han både har satt tradisjonelt norsk håndverk i en skeiv kontekst og blandet folke- og gårdskulturer inn i høykulturens verden, utforsker studentene også våre forestillinger om hierarki.

Noen av selvportrettene kan minne om selfier for sosiale medier, samtidig som de demonstrerer nye former for sosial organisering i dynamikken mellom professor og student. Utstillingen bygger på professorens rolle som katalysator for nye aktiviteter, historiefortelling og kunnskap, ved å vise hvordan «leksjoner» kan inspirere til nye spørsmål: Hvem får oss til å gjøre ting? Hva motiverer oss? Hvordan endres vårt syn på oss selv i forhold til andres perspektiver?

Til syvende og sist blir ansvaret som følger med undervisning, og den dynamiske friheten som denne praksisen kan romme, aktivt utvunnet av Korff Lofthus i et estetisk forsøk på selvrefleksjon – uten tvil det viktigste verktøyet i enhver professors arsenal.

Lars Korff Lofthus med Ole-Kristian Joki Haukeberg, Karl Krummes, Linda Convery
Løvold, Iben Mansfeld, Julia Margrethe Langeland Næss, Sanne Eikeland,
Vilmer Engelbrecht Schultz og Oda Tungodden.


Professoren
Fakultet for kunst,
musikk og design, UiB (KMD)
Møllendalsveien 61
5009 Bergen

nettside →

Kunstnerbiografi

Lars Korff Lofthus er en billedkunstner som arbeider med maleri, skulptur og installasjon. I sin kunstpraksis undersøker Korff Lofthus identitet i forhold til kontekst og sted, og hva det vil si å være i et miljø hvor man er både fremmedgjort og hjemme. Han lager tablåer der natur, lyst og tradisjon kommer sammen. Korff Lofthus vokste opp på gård, og flyttet deretter til mer urbane strøk. Han iscenesetter seg selv som ulike typer i maleriene sine, fra den røffe bonden til den skeive opprøreren som infiltrerer landsbymobben. Korff Lofthus’ kilder spenner fra museumsarkiver, bøker, fotografier og homofil erotika på nett til dekorative gjenstander og møbler.

I maleriene eksperimenterer Korff Lofthus med materialer, farger og teksturer for å utforske konvensjonelle kjønnsroller og presentasjoner av maskulinitet. De nyeste arbeidene hans innlemmer representative elementer, selv om han ikke skiller strengt mellom malerisk abstraksjon og figurasjon. I maleriene leker han med forskjellige sider av begjær, og innholder både sensualitet, sårbarhet og overflod i en veksling mellom det han beskriver som «det magre og det fyldige».

Korff Lofthus driver også med skriving, formidling og kuratering. Han er nestleder ved visningsrommet Entrée, og i 2017 var han leder for den nasjonale juryen for Høstutstillingen. Korff Lofthus har både bachelor- og mastergrad i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, og har også studert ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Nordiska Konstskolan og Universitetet i Bergen.


Lars Korff Lofthus, Kjenge med lateks, 2021, wood, acrylic, oil, lacquer, 30 x 50 x 25 cm.


Lars Korff Lofthus, Landskap med kjenge, 2020, acrylic, pigment on paper, 110 x 75 cm.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted