Yasmine og Heptaederets syv sider

GRAU, Bonfire, 2022. Glass and aluminium, dimensions variable Installation view from GRAU’s exhibition, 2022. The Bonimenteur, Bergen Kunsthall.

Installation view from GRAU’s exhibition, 2022. The Bonimenteur, Bergen Kunsthall.

GRAU, Bonfire, 2022. Glass and aluminium, dimensions variable Installation view from GRAU’s exhibition, 2022 The Bonimenteur, Bergen Kunsthall.

1/3

Menneskenes kontroll over ilden er et av de tidligste tilfellene av innovasjon i vår historie, og et av de første eksemplene på at vi klarte å kontrollere omgivelsene våre. Da menneskene begynte å temme ilden, fikk vi varme, beskyttelse og mulighet til å lage mat. Ritualer og myter ble skapt rundt bålet, og blir det også den dag i dag. Med den romlige installasjonen og skulpturen Bonfire (2022) utforsker GRAU hvordan miljøer kan forme både atferd og oppfatninger. Verket vises som en del av Lurendreieren, og fremhever her tidsaspektet ved historiefortelling og fantasi.

Besøkende i Bergen Kunsthall oppfordres til å bruke Bonfire som et sosialt samlingspunkt, og et sted for ettertanke. Verket minner om et bål i en hule, og består av avlange, munnblåste glasspærer som er algoritmisk programmert til å blafre og utstråle mykt, farget og levende lys. Installasjonen etterligner spontaniteten og tvetydigheten til en flamme, mens de forskjellige fargene skaper stadig nye effekter og stemninger.

Bonfire er både skulptur og produktdesign, og oppfordrer oss til å tenke på grensene mellom kunst, teknologi og antropologi ved at lys er brukt som et funksjonelt objekt med kunstnerisk hensikt. Gjennom kunsten har vi mulighet til å sette de tradisjonelle oppfatningene av hvordan vi erfarer lys, i nye sammenhenger – som et universelt medium som kan belyse vårt forhold til oss selv og skape dypere forbindelser med andre og verden rundt oss. GRAU ønsker både å undersøke og aktivere det som gjør oss til mennesker, og med Bonfire vil de stimulere vår evne til å tenke og føle, skape og endre, bruke fantasien og stille spørsmål.

Bonfire er produsert i samarbeid med FRAC Champagne Ardenne.


Lurendreieren
Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5
5015 Bergen

nettside →

Kunstnerbiografi

GRAU er et tverrfaglig samarbeid som har som mål å aktivere menneskets kapasitet til å føle, huske og gjenopprette kontakten med omgivelsene. GRAU utforsker hvordan lys kan være et mellomledd i det følelsesmessige forholdet mellom mennesker og deres omgivelser. Gjennom omfattende skulpturer, produkter og installasjoner, visker GRAU ut grensene mellom konseptuell kunst, industridesign og antropologi.

Deres praksis hviler på en idé om at lys kan bære med seg verdier som utfordrer og utvikler folks åpenhet for flere og mer dynamiske perspektiver. På Biennale de l’Image en Mouvement 2021 skapte de en sanseopplevelse som stadig endret seg gjennom abstraksjon og farger, med lysskulpturer som formet mørket med myke nyanser.

I 2020 ble hele plassen ved Portikus midlertidig opplyst ved at takvinduene sendte blafrende lys ut i nattehimmelen. GRAUs kreative ledere, Timon Grau og Melchior Grau, har samarbeidet som kunstnerduo siden 2010. Interessen for tidens vesen, og forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid, beskriver de slik: «Vi kan ikke komme unna at tiden går, vi er veldig interessert i å møte fremtiden. Fremtiden er alltid en projeksjon fra et nå, og i det øyeblikket du er der, er du i et annet nå … nå går alltid over til å være fortiden.» For GRAU er fremtiden vår tids fiksjon, ved at den representerer noe som vi kan prøve å forstå (forestilte ideer, følelser eller fysiske tilstander), men likevel aldri helt kan fatte.

Timon og Melchior Grau studerte ved University of the Arts i Berlin med professor Hito Steyerl før de ble uteksaminert fra Städelschule i Frankfurt am Main. I 2020 mottok de den tyske designprisen for lampen «Parrot».

GRAU, Cyber-plug, 2021, glass, aluminium, variable dimensions.


GRAU, Kiss, 2021, glass, aluminium, variable dimensions.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted