Yasmine og Heptaederets syv sider

Debt Verses, 2022. Book, poetry publication in English with Norwegian and Chinese translations. Translated and designed by Ben Wenhou Yu, published by Northing Bergen, dimensions variable As part of Miriam Stoney’s exhibition Debt Verses | Vers om gjeld | 赋债, 2022. The Fortune Teller, Northing Space, Bergen.

Debt Verses, 2022. Book, poetry publication in English with Norwegian and Chinese translations. Translated and designed by Ben Wenhou Yu, published by Northing Bergen, dimensions variable As part of Miriam Stoney’s exhibition Debt Verses | Vers om gjeld | 赋债, 2022. The Fortune Teller, Northing Space, Bergen.

Debt Verses, 2022. Book, poetry publication in English with Norwegian and Chinese translations. Translated and designed by Ben Wenhou Yu, published by Northing Bergen, dimensions variable As part of Miriam Stoney’s exhibition Debt Verses | Vers om gjeld | 赋债, 2022. The Fortune Teller, Northing Space, Bergen.

1/3

Vi lever i en verden som er bygget på gjeld: Ved å ta opp lån kan man få utdannelse, starte en bedrift og skaffe seg tak over hodet. På den positive siden kan vi også se på gjeld som en forpliktelse vi har overfor hverandre, som forsterker samfunnsveven. Miriam Stoney utforsker de mange formene for gjeld i et nytt dikt skrevet for Yasmine og Heptaederets syv sider, utgitt av Kinakaal Forlag.

I diktet Vers om gjeld låner Stoney fra både eldgamle og nåtidige fortellinger fra hele verden, så vel som trivia, populærkultur og psykoanalytisk og kritisk teori. Diktet undersøker ulike sider av gjeld og det å ha gjeld, og hvilken rolle det spiller for relasjoner, økonomi, moral og kreativitet. Verket er skrevet fra Sannsigerens perspektiv, og forteller en historie om formuleringer, (mis)forståelser og oppfatninger rundt gjeld. Stoneys tekst utforsker hvordan gjeld er en slags forbannelse (slik som en sannsiger kan kaste), og hvordan kredit og debet er grunnleggende trossystemer vi organiserer oss etter.

Relasjonen vi har til fortid, nåtid og fremtid formes av gjeld: Ting vi skylder, eller ting andre skylder oss, gjør ofte at vi bekymrer oss for fremtiden. Kan en kanskje si at gjeld gjør oss i stand til å forutsi fremtiden?

Stoney har samarbeidet med prosjekt- og utstillingsrommet Northing, som drives av arkitekt Ben Wenhou Yu og designer Yilei Wang. Northing tilrettelegger for utveksling mellom østasiatisk kunst og kultur i Norge, og de driver også Kinakaal Forlag som sammen med Bergen Assembly utgir Stoneys dikt Vers om gjeld i en ny publikasjon. I samarbeidet har de sett på forfattere og bokhandlere som formidlere av tilfeldigheter heller enn av bestemte former for kunnskap, samtidig som det undersøker publisering som en måte å skape mulige fremtider på.

Vers om gjeld publiseres samtidig på norsk, kinesisk og engelsk. Diktet formidler ideer om gjeld for å vise at et nytt forhold til både fortiden og framtiden er mulig.


Sannsigeren
Northing Space
Østre Skostredet 10
5017 Bergen

nettside →

Kunstnerbiografi

Miriam Stoney jobber først og fremst med tekst for å utforske hvordan vår egenart kan konstrueres, og trossystemene som former oss. Som en del av en utvidet skrivepraksis samarbeider Stoney ofte med andre, og inkluderer lyd, fotografi og projiserte bilder i forestillinger og installasjoner.

Stoney studerte ved University of Oxford, Bartlett School of Architecture ved UCL og Academy of Fine Arts i Wien. Hennes første separatutstilling var i 2021 på Kevin Space i Wien, Indebtedness: Die Haftung der Geschenknehmenden (Gjeld: gavemottakerens byrde). I dette verket brukte Stoney tekst, fotografi, skulptur og lyd for å undersøke nostalgi, historisk sannferdighet og alternative modeller for å tenke på oss selv både i nået og i fremtiden. Som en øvelse i ikke-lineær historiefortelling, og ved bruk av idiomer og særegenheter i dagligtalen, utforsket hun subjektiv, generasjonsoverskridende og kjønnsbasert historiografi.

Utstillingen inneholdt verk som spenner fra svart-hvitt-bilder av hjembyen Scunthorpe til installasjoner av bøker basert på feministisk, antikapitalistisk og dekolonialistisk tenkning pakket ned i bittesmå senger. Utstillingens tittel er et vink til Stoneys interesse for ordlek, den dobbelte betydningen av gjeld som gjensidig avhengighet som er både kulturelt og økonomisk forankret – både gjeldskulturen som understøtter hvor vanskelig klassereise kan være, spesielt i Storbritannia, og en interseksjonell selvrefleksjon av å være en del av en diaspora – samt arvede familietraumer, som både er dypt personlige, men også intergenerasjonelt og historisk forankret.

Stoney mottok Broken Dimanche Press Writing Prize i 2020, og de vil publisere debutromanen hennes til neste år.

Miriam Stoney, I ceased from Mental Fight (Forgive nothing, forget everything), 2021, decorated cake, variable dimensions.


Miriam Stoney, First Refusal, 2022, nominated for the Vordemberge-Gildewart Award 2022, Vienna.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted