Yasmine og Heptaederets syv sider

Installation view from Katia Kameli’s exhibition Stream of Stories, 2022 The Moped Rider, Bryggens Museum, Bergen

Installation view from Katia Kameli’s exhibition Stream of Stories, 2022 The Moped Rider, Bryggens Museum, Bergen

Installation view from Katia Kameli’s exhibition Stream of Stories, 2022 The Moped Rider, Bryggens Museum, Bergen

1/3

Fabler blir fortalt over hele verden. Slike historier, ofte med dyr i hovedrollen, skal gi lærdommer om livet, og brukes noen ganger til å lære barn å oppføre seg. Katia Kameli forsøker å spore opprinnelsen til noen av disse fortellingene med røtter i diasporisk historie. Kamelis Stream of Stories (2016–2022) presenteres som en del av Mopedisten, og er en feiring av bevegelse og mobilitet. Verket viser hvordan forflytting og handel gjennom historien ikke bare har gjeldt materielle objekter, men også våre favoritthistorier.

Stream of Stories er en reise – gjennom India, til Iran og Marokko og tilbake til Frankrike – på leting etter den ikke-vestlige opprinnelsen til dyrefablene til Jean de La Fontaine. La Fontaine var poet, dramatiker og historieforteller på 1600-tallet, og han er mest kjent for sin innsamling og populære gjenfortelling av disse dyrehistoriene. La Fontaines fabler er standardlektyre både i Frankrike og internasjonalt, men det er mindre kjent at han lånte mange av disse historiene fra fortellinger fra Midtøsten, det indiske subkontinent og sannsynligvis også fra antikkens Hellas. La Fontaine hentet noen av historiene sine fra Panchatantra (eller Bidpais fabler), en samling av dyreallegorier opprinnelig skrevet på sanskrit. Disse fortellingene vandret til Iran, ble oversatt til persisk og pahlavi som Kalīlah-wa-Dimnah og deretter fra persisk til georgisk, igjen til arabisk, og så videre, til de endelig nådde La Fontaine.

Stream of Stories omfatter dyremasker, gjenstander og filmer samt faksimiler av tekster og oversettelser. Verket kartlegger opphavet til et kanonisk sett med fortellinger som muterte og endret seg samtidig som de beholdt sitt kjernebudskap. Kamelis arbeid er på denne måten i Mopedistens ånd – denne rollefiguren krysser grenser og reiser vidt og bredt – og viser hvordan oversettelse er en form for forflytning.

Kamelis undersøkelsesmetode og funn kan også sammenlignes med metodene til arkeologer. Verket er utstilt på Bryggens Museum, og resonnerer med museets egen praksis der Bergens tilknytning til omverdenen i middelalderen blir formidlet ved at arkeologiske fragmenter og skår blir satt inn i en historisk sammenheng.


Mopedisten
Bryggens Museum
Dreggsalmenningen 3
5003 Bergen

nettside →

Kunstnerbiografi

Katia Kameli er en fransk-algerisk kunstner, forfatter og regissør. Arbeidet hennes er nært knyttet til hennes personlige erfaring med å ha to identiteter, og hun utforsker ofte mangfold og det som faller mellom to stoler. Kameli er interessert i spørsmål om territorier og bestemte sosiokulturelle tradisjoner, og gjennom film, fotografi og installasjon undersøker hun konstruksjonen av interkulturelle rom og kryssende identiteter.

Hun er opptatt av hvordan den tradisjonelle fortiden oppfattes i en moderne verden, spesielt i Afrika, Midtøsten og Middelhavslandene. Kameli anser seg selv som en «oversetter», og definerer begrepet oversettelse ikke bare som en simpel bro mellom to kulturer eller en enkel overføringshandling, men også som en forlengelse av betydninger og former.

Med utstillingen Elle a allumé le vif du passé på FRAC PACA i Marseille i 2021 brukte Kameli for eksempel en forskningstilnærming, der historiske og kulturelle fakta ble bygget inn i hennes plastiske og poetiske fantasi.

I filmtrilogien Le Roman Algérien (2019) tok hun for seg både konstruksjon og dekonstruksjon av historien, med fokus på det komplekse forholdet mellom kolonialisme og postkolonialisme. Disse filmene viser også sporene av kolonitiden i nåtidens Algerie, og de sosiale konfliktene som fortsatt finnes.

I arbeidene skriver hun historier på nytt, og viser hvordan verden historisk sett har vært preget av porøse grenser og gjensidig påvirkning. Slik åpner hun opp for et kritisk syn på verden. Etter studiene ved Kunstakademiet i Wien dro hun til École Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Bourges, der hun ble uteksaminert i 2000, og hun tok senere en doktorgrad i nye medier ved École Supérieure des Beaux-Arts i Marseille.

Katia Kameli, exhibition view from What Language Do You Speak Stranger?, The Mosaic Rooms, London, 2016.


Katia Kameli, exhibition view from What Language Do You Speak Stranger?, The Mosaic Rooms, London, 2016.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted