Yasmine og Heptaederets syv sider

Path 3 Copy 2 Path 3 Copy

Denicolai & Provoost

Installation view from Denicolai & Provoost’s exhibition Eyeliner (Bergen), 2022. The Moped Rider, Bryggens Museum, Bergen.

Installation view from Denicolai & Provoost’s exhibition Eyeliner (Bergen), 2022. The Moped Rider, Bryggens Museum, Bergen.

Installation view from Denicolai & Provoost’s exhibition Eyeliner (Bergen), 2022. The Moped Rider, Bryggens Museum, Bergen.

1/3

Den tverrfaglige kunstnerduoen Denicolai & Provoost er interesserte i hverdagslivet, og søker etter lekne måter å både forstyrre og undersøke rutiner og vaner på. Prosjektet Eyeliner (2017–) er et verk som viser hvordan kunstutstillinger kan skapes fra den kollektive innsatsen til mennesker, uavhengig av alder, klasse, identitet eller kultur. I Bergen utforsker verket byen, dens innbyggere, terrenget, ulike nabolag og utkantene. Kunstnerne har vandret gatelangs og utforsket bergensernes historier og liv, og de har krysset grensen fra offentlige rom til det private på jakt etter byen og innbyggernes innerste karakter.

Som i andre byer stiller både innbyggere og butikkeiere i Bergen ofte ut små gjenstander eller kuriositeter i vinduskarmer, på avsatser og balkonger – gjerne plassert i øyehøyde (derav prosjektets tittel). I møtet med disse minimuseene ble Denicolai & Provoost fascinert av de unike og personlige gjenstandene. De henvendte seg til eierne og ba om å få låne objektene, de ba også om å få intervjue eierne om livene deres. Et av spørsmålene var: «Hva drømmer du om?» Gjenstandene, identifisert med gate og navn på eieren, er utlånt og utstilt på Bryggens Museum – som fra før viser tusenvis av gjenstander og arkeologisk forskning på hverdagslivet til bergenserne i middelalderen. Mens objektene Denicolai & Provoost har lånt stilles ut der, blir det hengt opp en lapp på deres opprinnelige plass som forteller at verket er på utlån.

Objektene er samlet til utstillingen Mopedisten, som er en rollefigur som beveger seg vidt og bredt. Gjenstandene og intervjuene danner til sammen et kollektivt portrett av bergensernes by og liv – et portrett som framstår forskjellig avhengig av hvordan de organiseres. Utstillingen er ledsaget av en publikasjon med intervjuer og tegninger som forteller historien til hvert objekt, hvor det har stått utstilt, og hvem som har lånt det ut.

I Eyeliner er gjenstandene plassert i en ny sammenheng, og de danner til sammen et museum for hverdagslivet. Eyeliner kommenterer her presentasjons- og utstillingsmåtene som eksisterer utenfor formelle kunstneriske kontekster, men også det immaterielle: måter å se på, og hva vi prøver å kommunisere visuelt. Dette skaper en følelse av intimitet som ofte oppstår i møte med andre menneskers hverdagsliv – om vi bare tar oss tid til å stoppe opp og se.

Gjenstandene er utlånt av: Rita E. Andenes (Bergen Katedralskole), Linda Antonesen, Nina K. Bech, Agnes Rostrup Van Deun, Geir Flage, Jørund Hitland, Lisbeth Berge Holst, Birgithe M. H Iversen, Sonja Løtveit, Lisbeth Milde, Eli Moe, Irene Moe, Guro Ingeline Myhre, Ivar Myhre, Anne Myhrvold (Mathopen skole), Kjersti Nygård, Einar Østad, Thomas, Siv Magny Parnas, Nina Helen Pedersen, Leonora Rolland, Siren Simpson, Bettina Smith, Maren Stallemo, Ingun Beate Tefre, Bjarne Trovik, Arild Jens Unstad, Irmelin Danielsen Urdal og Siren Vatshelle.


Mopedisten
Bryggens Museum
Dreggsalmenningen 3
5003 Bergen

nettside →

Kunstnerbiografi

Denicolai & Provoost er en kunstnerduo som består av Simona Denicolai og Ivo Provoost. Samarbeidet deres har utgangspunkt i deres interesse for møtet med det som er annerledes, og i friksjonen og utvekslingen dette innebærer. Med arbeidene sine prøver de å forstyrre vår alminnelige måte å tenke og handle på. De spør: «Hva kan kunst gjøre? Hvordan kan kunst brukes til bærekraftig endring?»

Denicolai & Provoost har jobbet sammen siden midten av 1990-tallet, det vil si i over tjue år. De bruker en tverrfaglig, prosessbasert metode kalt «skulpturell handling», der de kobler eksisterende elementer fra en kjent kontekst som de skifter og omorganiserer for å etablere nye fortellinger. De undersøker ofte spørsmål om statsborgerskap, identitet og solidaritet. Denicolai & Provoosts praksis har sosiologiske overtoner.

De samhandler vanligvis med et steds unike kjennetegn, men de ønsker å bryte med den hverdagslige omgangen med stedet. For hvert prosjekt velger de en passende disiplin. Den konsentrerte tiden de tilbringer på ulike steder, gir dem kjennskap til hvordan den sosiale ordenen er utformet, og dermed hvordan den kan omformuleres.

Denicolai & Provoost gjør observasjoner og skaper scenarioer der mennesker, objekter og historier samhandler i en tilsynelatende enkel prosess som både er lekent rørende og kompleks. Slik fellesskapsdannelse understreker dessuten kunstens inkluderende verdi. Verkene deres inkluderer performance, videoarbeid, installasjon, modeller og studier, som alle får mening gjennom tolkningen av kunst som et aktivt konsept.

Denicolai & Provoost, Bleeding Ghost, 2022, drawing for the project Eyeliner, Bergen Assembly 2022, marker on paper, 15.5 x 11.5 cm.


Denicolai & Provoost, Dark Vador, 2022, drawing for the project Eyeliner, Bergen Assembly 2022, marker on paper, 15.5 x 11.5 cm.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted