Yasmine og Heptaederets syv sider

1/3

Hvis kunstnere drives av en indre motivasjon, hva med designere? Hvordan formes de? Ofte skjer designerens oppdagelsesprosess sammen med kunden – ved å innta forskjellige perspektiver og finne en balanse mellom flere ulike behov. Til årets Bergen Assembly har ikke bare Neue Gestaltung designet den visuelle profilen til utstillingen som helhet, de har også produsert syv utgaver av Side Magazine, som gir form til hver av rollefigurene Yasmine møter i sin søken etter Heptaederet. Neue Gestaltung utviklet portretter basert på syv virkelige personer – for eksempel Joseph Beuys, Jeff Koons og Sophie Calle – som vi kan se på som symbolske arketyper knyttet til de syv sidene av den mystiske formen Heptaederet.

I Bergen Kunsthall presenterer Neue Gestaltung en meta-utstilling som en introduksjon til denne rollebesetningen – i rekkefølgen de opptrer: Professoren, Lurendreieren, Mopedisten, Sannsigeren, Turisten, Kullmannen og En Akrobater.
Neue Gestaltungs mål var å konkretisere historien om Yasmine slik hun opprinnelig var skissert i Thomas Clercs skuespill The Heptahedron (skrevet i 2017), og bygge en bro mellom det abstrakte og det figurative. De skapte først en omfattende serie med forskjellige portretter: abstrakte, konstruktivistiske, typografiske, semi-illustrative, figurative og billedlige, og landet til slutt på å implementere Yasmines historie figurativt.

Neue Gestaltung forstår sin rolle som «sendere» mellom forskjellige og kanskje motstridende posisjoner, og de benytter visuelle og taktile elementer for å utdype denne tilnærmingen. Som en del av utstillingen Lurendreieren henger åtte gardiner fra tak til gulv. Hver gardin er en visuell introduksjon til en karakter, og hver gardin viser til en sekvens i Clercs skuespill. Rollefigurene er samlet i ett rom, og forholder seg stille til hverandre. Denne koreografiske iscenesettelsen er en invitasjon til å reise inn i en verden som Yasmine d’O lenge har ønsket å avsløre: Heptaderets verden.


Lurendreieren
Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5
5015 Bergen

nettside →

Kunstnerbiografi

Neue Gestaltung er et Berlin-basert uavhengig designselskap grunnlagt i 2000 av Eva Wendel og Pit Stenkhoff. De har jobbet sammen siden 1995, og studerte begge ved University of Design Schwaebisch Gmuend, en skole påvirket av Bauhaus («form følger funksjon»), og Ulm School of Design (HfG). Neue Gestaltungs tilnærming til design fokuserer på typografi og har som mål å skape en klar og særegen visuell fortelling ved bruk av form, farge, skrifttyper og kode.

Neue Gestaltung mener at design er viktigere i dag enn noen gang, med tanke på iscenesettelsen, informasjonen og representasjonene vi møter i hverdagen. De beskriver designens rolle i dagens samfunn slik: «I dag er alt designet; alle er sine egne designere, og alle er eksperter på sin egen fremstilling». Dette betyr at valget av medium kan være viktigere for hvordan mottakeren tolker et budskap, enn selve innholdet.

Neue Gestaltung anser seg for å være sendere som fungerer som bindeledd mellom forskjellige posisjoner. Med en kombinasjon av reklamearbeid, redaksjonell design, arbeid med visuelle identiteter for bedrifter samt nyskapende digitale løsninger, engasjerer de seg i både kulturelle og kommersielle prosjekter for å utvikle designløsninger med ulike metoder og verktøy.

Neue Gestaltung har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser, blant annet fikk de gullprisen ved European Design Awards i juni 2022 for arbeidet med Side Magazine. Dette er en serie publikasjoner for Yasmine og Heptaederets syv sider, med syv utgaver publisert i forkant av Bergen Assembly 2022.

Neue Gestaltung, Die Nibelungen, 2019, poster for the premiere theatre performance at Staatstheater Mainz, 118.9 x 84.1 cm.


Neue Gestaltung, Monopol Magazin für Kunst und Leben, 2004, magazine, 28 x 22 cm.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted