Yasmine og Heptaederets syv sider

Path 3 Copy 2 Path 3 Copy

Dominique Gonzalez-Foerster

Installation view from Dominique Gonzalez-Foerster’s exhibition, 2022 The Tourist, Permanenten, Bergen.

Installation view from Dominique Gonzalez-Foerster’s exhibition, 2022 The Tourist, Permanenten, Bergen.

Installation view from Dominique Gonzalez-Foerster’s exhibition, 2022 The Tourist, Permanenten, Bergen.

1/3

Dominique Gonzalez-Foerster utforsker ofte ideen om turisme som en måte å konseptualisere og gå inn i et nytt landskap eller en ny verden på. I verket Exotourisme (laget i 2002, med et lydbilde av Christophe Van Huffel) møter vi et filmlandskap som reflekterer vårt eget bilde, vårt ønske om unike møter og higen etter å gå seg vill i en ny eller alternativ verden. Exotourisme vises i et lukket rom som en del av Turisten, og gir et kosmisk og eksistensielt perspektiv på turisme.

I installasjonen dannes animerte landskap av lag med bilder. Ved å kombinere historisk sci-fi-estetikk med sterke farger og intens lyd presenterer filmen en visjon om en intergalaktisk romreise, en fantasi om fjerne og utilgjengelige territorier.

Begrepet eksoturisme – fra exo, som betyr utenfor – kan knyttes til en grunnleggende opplevelse: et møte med det som er annerledes. En turist er allerede en som beveger seg utover eller utenfor hverdagsmiljøet, så tittelen er et ordspill som antyder en slags dobbel utfoldelse. Likevel stiller prosjektet spørsmålet: I en stadig «krympende» globalisert verden, hvordan og hvor kan vi oppleve annerledeshet?

Gonzalez-Foerster undersøker hvordan kroppen forholder seg til rommet den er i, både tanke- og følelsesmessig. Hun skaper miljøer og drømmeaktige steder, ofte i form av «chambres» (rom), interiører og hager som tar betrakteren med inn i grenselandet mellom kunst og virkelighet. Chambres-serien hennes består av rom med en nøye konstruert stemning, for eksempel ved bruk av lys, tepper, møbler og lyd. På Permanenten vises et nytt verk i serien, Exochambre (2022). Det likner et backstage-rom – kanskje for bandet Exotourisme (et samarbeid mellom Gonzalez-Foerster og Julien Perez), som fremfører en konsert under åpningen av utstillingen? Sammen med Gonzalez-Foersters intergalaktiske odysséfilmmiljø skaper dette nye «chambre» en grensesone et sted mellom tilstedeværelse og tomhet, samtidig et ekte og virtuelt rom.


Turisten
Permanenten
(KODE 1)
Nordahl Bruns gate 9
5014 Bergen

nettside →

Kunstnerbiografi

Dominique Gonzalez-Foerster er en ledende kunstner i sin generasjon, spesielt kjent for sin tverrfaglige praksis som spenner over film, arkitektur, filosofi, kunsthistorie og litteratur. Engasjerende opplevelser og eksperimentelle prosesser står sentralt i arbeidet hennes. Gonzalez-Foerster tilnærmer seg ofte utstillingen som et medium i seg selv, for å undersøke den implisitte nøytraliteten til kunstnerisk praksis og utstilling.

Blant annet gjør hun endringer i rommet for å undersøke hvordan objekter vises, og hvordan man opplever et bilde eller en scene. Hun undersøker hvordan kroppen forholder seg til rommet den er i, både tanke- og følelsesmessig, i både ekte og fiktive rom. Rom og tid er temaer som går igjen gjennom hele kunstnerskapet hennes. Ved bruk av det hun kaller «apparitions» (åpenbaringer) og «anticipations» (forventninger), forsøker Gonzalez-Foerster å endre betrakterens hukommelse og fantasi.

Arbeidet hennes regnes som en sentral del av relasjonell estetikk-bevegelsen, og hun samarbeider ofte med andre kunstnere, blant andre Philippe Parreno og Ari Benjamin Meyers. Med sin siste utstilling på Serpentine Galleries i 2022, Alienarium 5, bygde Gonzalez-Foerster på sin interesse for science fiction, og fortsatte utforskningen av verdensrommet og utenomjordiske livsformer.

Visjonen var en spekulativ setting som inviterte publikum til å forestille seg mulige møter med utenomjordiske. Denne verdenen ble skapt i samarbeid med forfatteren og filosofen Paul B. Preciado, musikeren Julien Perez og parfymeskaperen Barnabé Fillion. En rød tråd i Gonzalez-Foersters arbeider er fremstillingen av ulike tilnærminger til å finne frihet og forbindelser mellom arter. Hun studerte ved L’École du Magasin og École des Beaux Art de Grenoble i Frankrike, og i 2002 mottok hun Marcel Duchamp-prisen.

Dominique Gonzalez-Foerster (with Christophe Van Huffel), Exotourisme, 2002, video, architectural structure with a plywood pedestal, screen, 43 min, installation view from Dominique Gonzalez-Foerster, 1887–2058, K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 2016.


Dominique Gonzalez-Foerster, Exotourisme - Concert Textodrome, 2019, concert performance, Centre Pompidou, Paris.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted