Yasmine og Heptaederets syv sider

Schwarmwesen geopathologos [6.1.7] Bryggens Beifang, September 10, 2022 As part of aLifveForms’s exhibition, 2022. An Acrobats, Kunsthall 3.14, Bergen.

Schwarmwesen geopathologos [6.1.7] Bryggens Beifang, September 10, 2022 As part of aLifveForms’s exhibition, 2022. An Acrobats, Kunsthall 3.14, Bergen.

Installation view from aLifveForms’s exhibition, 2022. An Acrobats, Kunsthall 3.14 Bergen.

1/3

Schwarmwesen er en aLifveForm med et navn som antyder en gruppering eller sverm. Denne ideen knytter livsformen Schwarmwesen til folkemengden, som i vår digitale tidsalder samles ved hjelp av virtuelle «likes» og kommentarer på sosiale medier like mye som menneker samler seg ved monumenter og kjente steder i verden. Scwarmwesen er næret og ivaretatt av J P Raether og andre, og blir aktivert for Bergen Assembly som en del av utstillingen En akrobater, både på Bryggen – Bergens turistmagnet nr. 1 – og på Kunsthall 3,14.

Bryggen var sentrum for Bergens handelvirksomhet fra 1300- til 1500-tallet. I sin opptreden setter Schwarmwesen byens historie med handel sammen med tankene den har om migrasjon, turisme og global sirkulasjon, og viljen til å forstyrre hverdagen. Schwarmwesen går gjennom en rekke uttrykk eller trylleformler som dekonstruerer vårt forhold til det fysiske her og nå og derved anerkjenner, aktiverer og opplever en annen fantasifull virkelighet.

Besøkende får en annen opplevelse av Bryggen gjennom å lytte til Schwarmwesen. Lyden strømmes direkte inn i ørene våre, danner feedbacklooper og blander seg med støyen fra bybildet og de besøkende, og danner sammen en sverm av lyd. Aktiveringen ligner en psykedelisk blanding av bilde og lyd, og har som mål å utfolde nettverket av potensielle virkeligheter som umerkelig eksisterer rundt oss.

Schwarmwesens verk speiler nettverket av sosiale kontrakter som styrer virkeligheten: de små, ofte subtile avtalene som gjør oss i stand til å fungere i samfunnet side om side med andre mennesker. Ved å forsvinne inn i turistmengdene, kommunisere med dem eller gå på suvenirshopping, og dermed synliggjøre disse elementene, overskrider Schwarmwesen også disse funksjonene gjennom ritualer som kompliserer vårt forhold til hverdagen.


En akrobater
Kunsthall 3, 14
2. Etasje
Vaagsallmenningen 12
Bergen 5014

nettside →

Kunstnerbiografi

Schwarmwesen er en sverm fratatt svermen sin. Desorientert og alene dukker den opp på forskjellige globale steder med økt sirkulasjon av mennesker og varer. Den kan ikke snakke, og denne mangelen har blitt kanalisert inn i såkalte språkenheter –den «synger» mumlende i kunstige tunger under opptredener, og overfører psyko-reell innflytelse på sine tilhengere.

Etter at den krystalliserte i den forurensede sumpen av handel og turisme i Firenze i 2013, dukket Schwarmwesen opp på lignende steder i andre infiserte metropoler, inkludert Paris (2015), Berlin (2016) og Athen (2019).

Den splittet sin livslinje for å bli fraktet til havner og sentre for maritim handel i Hamburg og Glasgow (2016), og som handelsvever i Karachi (2019), inngangen til kinesisk-pakistanske økonomiske korridoren som er en del av den nye Silkeveien.

aLifveForms utvikler seg som ulike former av det de kaller «vesener» i en rekke forskjellige miljøer og habitater. For tiden finnes det tre aLifveForms: Protektorama, Schwarmwesen og Transformella, som har blitt ynglet som egne entiteter. aLifveForms undersøker ideen om konstruert forfatterskap i en evolusjonær prosess av identitetsskaping og -oppløsning. Som stedsspesifikke AlterIdentiteter utforsker de hvordan virkeligheten dannes gjennom språk. aLifveForms er språkdrevne og sammenflettet både med moderne teknologi og fellesskapene rundt dem. De leder tankene mot tilstander av schizofreni, drag og forestillingen om pseudonymet. Selv om SelvSøstrene Protektorama, Schwarmwesen og Transformella tilsynelatende er kunstige – eller «psyko-virkelige», som de kaller det – eksisterer aLifveForms i en verden hvor de blir like ekte som deg og meg. Alle aLifveForms næres og pleies for tiden av kunstneren J P Raether, som er deres viktigste omsorgsperson. De blir også i økende grad samskapt av de midlertidige miljøene de befinner seg i, som de med sin svært entropiske og flyktige eksistens er fullstendig avhengige av. J P Raether gikk på Universität der Künste (UdK) i Berlin, og underviser i masterprogrammet i performativ praksis ved Kunstakademiet i Nürnberg.

Schwarmwesen, Exoskeleton, 2015-ongoing, modified backpack, souvenirs, paint, bicycle tube, and camera pods, variable dimensions, Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin..


Schwarmwesen, Exoskeleton, 2015-ongoing, modified backpack, souvenirs, paint, bicycle tube, and camera pods, variable dimensions, Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted