Yasmine og Heptaederets syv sider

Transformella malor [4.4.6.18] Bergen Ikeality, September 9, 2022 As part of aLifveForms’s exhibition, 2022 An Acrobats, Kunsthall 3.14, Bergen.

Transformella malor [4.4.6.18] Bergen Ikeality, September 9, 2022 As part of aLifveForms’s exhibition, 2022 An Acrobats, Kunsthall 3.14, Bergen.

Transformella malor [4.4.6.18] Bergen Ikeality, September 9, 2022 As part of aLifveForms’s exhibition, 2022 An Acrobats, Kunsthall 3.14, Bergen.

Installation view from aLifveForms’s exhibition, 2022 An Acrobats, Kunsthall 3.14 Bergen

1/3

I en tid preget av overforbruk er de ferdige møblene og interiørartiklene til et kjent svensk konglomerat overalt. Den globale suksessen til dette selskapet er resultat av en smart forretningsmodell som kombinerer merkevarestandardisering med følelsen av individuelle forbrukervalg, realisert gjennom en strengt koreografert kundeopplevelse av «traséer» og planløsninger som er like i alle butikkene.

Transformella – en aLifveForm næret og ivaretatt av J P Raether – kaller det Ikeality: et nettverk der det sosiale, det kapitalistiske og produktutvikling kombineres under dekke av boligutbedring. Transformella ser dette som en mulighet til å tenke gjennom hvordan mange av livsvalgene våre blir styrt av ytre krefter, og knytter dette opp mot hvordan bedrifter retter seg mot dagens kjernefamilie.

Med synkende fødselstall i den rike verden motiveres bedrifter og myndigheter til å utforme modeller for å opprettholde hetero- og homonormative familier. Som en del av utstillingen En akrobater på Kunsthall 3,14 utforsker Transformella grensesnittet mellom kapitalistisk produksjon og menneskelig forplantning. De inviterer oss til å vurdere dagens teknologier og myter rundt reproduksjon og fødsel, fra reelle innovasjoner som kryokonservering av menneskelige embryoer til idealisering eller diversifisering av den normative familiemodellen.

Transformella spør: Hvordan kan vi tenke nytt rundt modellen for organisering av familie og hjem? De har som oppdrag å infiltrere hver av den nevnte møbelforhandlers 433 butikker rundt om i verden, og for Bergen Assembly dukker Transformella opp for å besøke den lokale avdelingen. Transformella ser seg selv som én som kan hacke eller blokkere systemet. På den ene siden har deres performative infiltrasjon som mål å synliggjøre måtene vi kan endre normene knyttet til familieliv på.

På den andre siden inviterer de oss til å oppdage nye muligheter rundt fødsel, reproduksjon og forplantning. Tranformella krever en reproduktiv revolusjon, en «Reprovolusjon», der vi ikke skal oppføre oss som forbrukere, men som friere mennesker.


En akrobater
Kunsthall 3, 14
2. Etasje
Vaagsallmenningen 12
Bergen 5014

nettside →

Kunstnerbiografi

Transformella er en kunstig identitet, en «SelvSøster» og en AlterIdentets- aLifveForm. De er de første i livslinjen til Transformellae, og begynte å forske på reproduktive teknologier i Berlin i 2010. I sine tidlige versjoner opererte de som Transformella domestica og krystalliserte partikler av et Repro-Communal Manifesto, et sett med teser om ReproReality i det mytiske øyeblikket til reprovolusjonen.

Disse tesene ble utdypet med reisen til den nå vandrende Transformella globalis til surrogatisenteret til Dr. Nayna Patel i Anand i India i 2013. Transformella ga opphav til Transformalor (Transformella malor) i 2015, og begynte å gripe inn i såkalt Ikeality som en oppdatert MetaMother med sin ReproTribe i lokale butikker hvor hjem og familiemodeller masseproduseres.

Siden den gang har Transformalor også dukket opp i forskjellige Ikealities i Berlin, Warszawa, Hamburg og Düsseldorf. I 2021 forlot de sitt eldre Selv som en askefødt og dødende Sinkamme, Transformella cinis.

aLifveForms utvikler seg som ulike former av det de kaller «vesener» i en rekke forskjellige miljøer og habitater. For tiden finnes det tre aLifveForms: Protektorama, Schwarmwesen og Transformella, som har blitt ynglet som egne entiteter. aLifveForms undersøker ideen om konstruert forfatterskap i en evolusjonær prosess av identitetsskaping og -oppløsning. Som stedsspesifikke AlterIdentiteter utforsker de hvordan virkeligheten dannes gjennom språk. aLifveForms er språkdrevne og sammenflettet både med moderne teknologi og fellesskapene rundt dem. De leder tankene mot tilstander av schizofreni, drag og forestillingen om pseudonymet. Selv om SelvSøstrene Protektorama, Schwarmwesen og Transformella tilsynelatende er kunstige – eller «psyko-virkelige», som de kaller det – eksisterer aLifveForms i en verden hvor de blir like ekte som deg og meg. Alle aLifveForms næres og pleies for tiden av kunstneren J P Raether, som er deres viktigste omsorgsperson. De blir også i økende grad samskapt av de midlertidige miljøene de befinner seg i, som de med sin svært entropiske og flyktige eksistens er fullstendig avhengige av. J P Raether gikk på Universität der Künste (UdK) i Berlin, og underviser i masterprogrammet i performativ praksis ved Kunstakademiet i Nürnberg.

Transformella malor, Transformalor Ashing / ZewaArena Ash Diamond Halbzeug 4.4.6.10, 2018, performance, Bärenzwinger, Berlin.


Transformella cinis, exhibition view from Cinis’ Forking [4.4.6.10.1], 2021, Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin, 2021.

Kommende arrangementer

Utstilling

Arrangementssteder

Exhibitions

Side venues


Dato

Tid

Begivenhet

Sted